צור קשר

טל: 052-4576889

דוא"ל: office@anlin.co.il

תקנון

 

כללי

תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר בלי סיבה מיוחדת, והם מתייחסים גם לנשים כמובן.
אתר www.anlin.co.il (להלן: “האתר”) משמש כזירה אלקטרונית לשם רכישת שרותי תרגום על ידי ציבור הגולשים באינטרנט, הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש ורכישה שיעשו על ידך באתר, ויהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך לבין חברת “אנלין שרותי תרגום”.
אנו ממליצים לקרוא את התקנון בתשומת לב, ע”י קריאת התקנון תדעו מה אנו יכולים להציע ולשרת אתכם ובאיזה תנאים עליכם לעמוד בהם.
גלישה באתר ו/או רכישת השרות המוצע למכירה בו ו/או כל שימוש אחר באתר ותכניו, מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג לפי התקנון, לכן במידה ואינך מסכים לחלק מהתנאים הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר. בתנאים אלה, המונח “תוכן”,או “תכנים” כולל מידע מכל סוג, לרבות כל תוכן מילולי, חזותי, קולי, אור-קולי (audio- visual), או כל שילוב שלהם וכן עיצובם, עיבודם, עריכתם, תרגומם, הפצתם ודרך הצגתם, לרבות (אך לא רק): כל תמונה, צילום, איור, הנפשה (animation), תרשים, דמות, הדמיה, דגימה (sample), סרטון, קובץ קולי וקובץ מוסיקלי; כל תוכנה, קובץ, קוד מחשב, יישום, תסדיר (format), פרוטוקול, מאגר נתונים וממשק וכל תו, סימן, סמל וצלמית (icon) .

מכירות

חברת “אנלין שרותי תרגום” מאפשרת לך לרכוש שרותי תרגום שונים באמצעות באמצעות כרטיס אשראי.

עם אישור הזמנה תישלח הודעת דוא”ל ובה קישור לתשלום מאובטח באתר ישראכרט.
אספקת השרות מבוצעת באמצעות הדואר האלקטרוני לאחר אישור תשלום.
כדי שההזמנה תבוצע במהירות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת הפרטים הנכונים, אחרת לא נוכל להבטיח את ביצוע ההזמנה.
חשוב להבהיר, הזמנה מהווה אישור של מבצע הפעולה להיכלל ברשימת לקוחותינו, אשר נמנים על תפוצת הדיוור הישיר שלנו.
דע: הגשת פרטים כוזבים הנה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.
במקרה בו לא אושרה העסקה ע”י חברות האשראי יקבל מבצע הפעולה הודעה מתאימה. לצורך השלמת הרכישה יידרש מבצע הפעולה ליצור קשר טלפוני עם מוקד שרות הלקוחות שלנו לצורך הסדרת אישור חברות האשראי לביצוע העסקה.
יובהר ויודגש, פעולת הקניה תחשב כמושלמת רק לאחר מסירת פרטי האשראי ע”י מבצע הפעולה. במקרה כאמור, יחשבו מועדי האספקה רק החל ממועד אישור העסקה ע”י חברת כרטיסי האשראי. במידה ולא יתקבל אישור להזמנה בתוך 10 ימי עסקים ממועד קבלת ההודעה על סירוב חברות האשראי למתן אישור לביצוע העסקה, נהיה זכאים לבטל את ההזמנה.

אספקת שרותי תרגום

אנו מתחייבים לספק רק שרות אשר שולם במלואו כמפורט להלן:
אנו לא יהיו אחראים לכל איחור או עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה שנגרם כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתנו לרבות שביתות וכדומה.

בכל מקרה של בקשה לביטול עסקה לאחר שהשרות סופק במלואו או בחלקו, כפוף ביטול העסקה בנימוק המסביר מדוע העסקה בוטלה.

שירות לקוחות

בשאלות לגבי השרותים המוצגים באתר, אנו מזמינים אותך לפנות אלינו עם כל השאלות שיש לך.
ניתן לפנות ישירות לשירות הלקוחות שלנו:
בדואר אלקטרוני: office@anlin.co.il
בטלפון: 052-4576889

נציגי שרות לקוחות ישמחו לעמוד לשירותכם בכל שאלה הנוגעת לתהליך הרכישה ובכל נושא אחר על מנת להנעים את חווית הרכישה ולהפכה לפשוטה ומהירה.

כשרות להשתמש באתר

כל אחד רשאי לבצע רכישות באתר, בכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן:
המשתמש הנו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. במידה והנך קטין (מתחת לגיל 18) או אינך זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, יראו את שימושך באתר כאילו קיבלת את אישור האפוטרופוס.
המשתמש הנו בעל כרטיס אשראי תקף, שהונפק ע”י אחת מחברות כרטיסי האשראי.

שמירה על סודיות המידע אודות המשתמש

כדי לרכוש שרות יש לספק שם, כתובת, כתובת אלקטרונית, מספר טלפון ומספר כרטיס אשראי.
אנו נוקטים באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן לפי תקן, אך בקיום מקרים שאינה בשליטתנו /או הנובעים מכוח עליון, אנו לא נהיה אחראים לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם לך ו/או למי מטעמך עם מידע זה יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.

ביטול עסקה/מכירה

מבצע פעולת הרכישה רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א 1981 (להלן: “חוק הגנת הצרכן”).
ביטול של עסקה יעשה בכתב באמצעות הפקס ו/או באמצעות הדואר האלקטרוני ישירות אלינו תוך 24 שעות מביצוע הקניה.

אנו נהיה רשאים לבטל מכירה:
במקרה ונעשה טעות באתר, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר;
אם יתגלה כי ארעה תקלה בתקשורת ו/או בעיה טכנית אחרת שמנעה ממשתמשים את היכולת לרכוש באופן תקין.
במקרה של כוח עליון, פעולות מלחמה, איבה או טרור המונעים את המשך הרכישה באופן תקין.

תנאים נוספים

נפלה טעות בתיאור המוצר, אין הדבר יחייב אותנו.

אנו לא נהיה אחראים להרכבתם ו/או התקנתם של מוצרים שנרכשו באתר ואחריות זו תחול על מבצע הפעולה בלבד ועל חשבונו.
כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר ,לרבות גרפיקה,עיצוב,הצגה מילולית,סימני מסחר, סימני לוגו (logo) וכן עריכתם והצגתם של אלה, הנם בבעלות בלעדית שלנו. אין להעתיק לשכפל, להפיץ, לפרסם, לתרגם או להשתמש בכל דרך אחרת עם התכנים המופיעים באתר אלא אם כן התקבל הסכמה לכך בכתב ומראש.
פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו, יעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל.
רישומי המחשב שלנו בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.

התקנון עודכן לאחרונה בתאריך 14.11.2016 וניתן לשינוי בכל עת על ידינו, על פי שיקולינו הבלעדי.

קנייה מהנה,
אנלין שרותי תרגום